Privacy Statement Haags Ondernemershuis

https://haagsondernemershuis.nl/wp-content/uploads/2018/08/cristina-gottardi-192989-unsplash-e1529585724250-800x300.jpg

Dit is het Privacy Statement van het Haags Ondernemershuis. Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt mogelijk uit te voeren, verwerkt het Haags Ondernemershuis uw persoonsgegevens.

Het Haags Ondernemershuis acht een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij het Haags Ondernemershuis veilig zijn en dat wij ons houden aan de wettelijke regels (AVG).

Uw gegevens worden in geen enkel geval verstrekt aan derden.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent u. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer e-mailadres en gegevens met betrekking tot activiteiten en informatie. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Ook als u de website van het Haags Ondernemershuis bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie.

Op het moment dat uw persoonsgegevens door u worden gedeeld verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken houdt onder meer in: Opslaan in ons systeem, raadplegen, verwijderen na dat de bewaartermijn is verstrekt.

Waarvoor gebruikt het Haags Ondernemershuis uw persoonsgegevens?
Het Haags Ondernemershuis mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben.

De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;

De verwerking van uw gegevens zijn van belang voor betrekking tot activiteiten en informatie.

Wat is het bewaartermijn?
Het Haags Ondernemershuis hanteert de volgende bewaartermijnen:

In het geval van het uitsluitend geven van advies en de cliënt verder geen contact meer met het Haags Ondernemershuis zoekt, volgt daarna een bewaartermijn van 1 jaar.

In het geval van begeleiding / advisering door het Haags Ondernemershuis voor de duur van de advisering en begeleiding. Na sluiten van het dossier, en daarmee het beëindigen van de advisering en begeleiding, is er een bewaartermijn van 5 jaar.


Machtiging verwerking gegevens
Voor de voorlichting, advisering en begeleiding door de adviseurs van het Haags Ondernemershuis is het van belang dat persoonlijke gegevens worden verwerkt. Zodoende kunnen we goede voorlichting, adviezen, begeleiding en informatie opvragen indien nodig. De gegevens worden verwerkt in een beveiligd systeem en bewaard voor de duur van de advisering, begeleiding en voorlichting door het Haags Ondernemershuis, met daarna de onderstaande bewaartermijnen.

Na kennis te hebben genomen van deze privacy statement machtig ik en geef ik uitdrukkelijk toestemming aan het Haags Ondernemershuis om waar nodig de volgende gegevens te verwerken in het systeem:

- Mijn persoonsgegevens, waaronder naam, adres, e-mail en telefoonnummer.
- Gegevens met betrekking tot activiteiten en informatie.

Getekend door:

Machtiging verwerking gegevens