Ondernemersenquête m.b.t. de Corona-crisis

coronavirus

Alvast bedankt voor het invullen van het onderstaande vragenformulier. 

Enquete Corona-crisis
Wat zijn de verwachte gevolgen van de Coronacrisis voor jouw onderneming?
Als de crisis voortduurt, wanneer zou dat dan het geval zijn?
Kun jij gebruik maken van de ondersteunende overheidsmaatregelen voor ondernemers?
Welke maatregelen zijn er volgens jou nodig om bedrijfsbeëindiging te voorkomen?