PiNO

http://www.haagsondernemershuis.nl/wp-content/uploads/2016/08/partnersin-700x300.jpg


PARTNERS IN NIEUW ONDERNEMERSCHAP ACTIVITEITEN

Partners in Nieuw Ondernemerschap organiseert gratis themabijeenkomsten over bijvoorbeeld belastingen, internationale handel, financiering of vergunningen. Ervaren ondernemers vertellen over hun praktijkervaring. Tijdens de bijeenkomsten wordt uw mening gevraagd, bijvoorbeeld aan de hand van stellingen. Daarnaast kunt u uiteraard ook vragen stellen. Na afloop van de bijeenkomst is er gelegenheid om te netwerken.

PARTNERS IN NIEUW ONDERNEMERSCHAP PARTNERS

VBM Businessclub

Veelkleurig zakendoen in Haaglanden. De VBM Businessclub is een organisatie voor en door allochtone en autochtone ondernemers in Den Haag. De businessclub bouwt aan een stevig multicultureel netwerk, waarin leden kennis, ervaringen en adviezen kunnen uitwisselen, om een bijdrage te leveren aan een gezond economisch (business-to-business) klimaat in Den Haag en omstreken.

Gemeente Den Haag

Ondernemers kunnen terecht voor advies en producten en diensten van de gemeente Den Haag. Vragen over onder andere bedrijfshuisvesting, verbouwing, milieuwetgeving worden door de BedrijvenBalie snel beantwoord of uitgezocht.

Haags Ondernemershuis

Het Haags Ondernemershuis is dé plek in Den Haag voor alle ondernemers. Hier kun je als ondernemer fysiek, telefonisch en digitaal met je vragen terecht. Er zijn specialisten in huis die je bijstaan in elke fase van het ondernemerschap. Het maakt niet uit of je een groot of klein bedrijf hebt, of je net begint, al jaren onderneemt of gaat stoppen. Bovendien kun je in het Haags Ondernemershuis tegen een betaalbare prijs activiteiten organiseren of vergaderen. En je kunt als startende ondernemer ook nog voordelig een werkplek huren in een omgeving die desgewenst meedenkt met jouw onderneming.

Instituut voor Wijkeconomie en Ondernemerschap

Het Instituut voor Wijkeconomie en Ondernemerschap (IVWO) stelt bedrijven in staat om in te spelen op de kansen en mogelijkheden die de ‘nieuwe’ samenleving biedt. Hiertoe verzamelt het kennis, ervaring en informatie over de multi-culturele samenleving in het algemeen en nieuw ondernemer-schap in het bijzonder.

AANGESLOTEN PARTNERS

Lectoraat Ondernemen en Innoveren /Haagse Hogeschool

MKB Den Haag

ROC Mondriaan

Ondernemersklankbord

Werkgeverservicepunt

Ernst & Young Accountants

De RegioRegisseur

Qredits

PARTNERS IN NIEUW ONDERNEMERSCHAP DISCLAMER

Onderstaande voorwaarden gelden voor iedereen die de website www.haagsondernemershuis.nl/pino van Stichting Partners in Nieuw Ondernemerschap bezoekt en gebruikt. Partners in Nieuw Ondernemerschap behoudt zich het recht voor de voorwaarden ten allen tijde te veranderen. Het is dan ook raadzaam dat u deze voorwaarden geregeld leest, zodat u van alle mogelijke wijzigingen op de hoogte blijft. Wanneer u de website gebruikt, verklaart u zich automatisch akkoord met de inhoud van de voorwaarden.

De informatie op de website is alleen bestemd voor algemene doeleinden en Partners in Nieuw Ondernemerschap kan op geen enkele wijze garant staan voor de juistheid of volledigheid van de gegevens. Voordat u de informatie op enige manier gebruikt, dient u zelf de juistheid en volledigheid van de inhoud van de website te verifiëren. Wanneer u de inhoud op enige wijze gebruikt, is dat geheel voor eigen risico. Eventuele klachten en opmerkingen over de inhoud van de website kunt u onsmailen.

De inhoud van de website is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik en is, voor zover relevant, auteursrechtelijk, merkenrechtelijk en volgens intellectueel recht beschermd. Het geheel of gedeeltelijk kopiëren, framen of op een andere manier hergebruiken van de inhoud van de website is verboden.
Partners in Nieuw Ondernemerschap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie die of materiaal dat door derden op de website is gezet of via de website toegankelijk is gemaakt.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, van welke aard ook, die verband houden met deze voorwaarden zullen aanhangig worden gemaakt voor de bevoegde Nederlandse rechter.